VINTAX RENT

POSLOVNICA Zagreb-Downtown
Radnička cesta 184
HR – 10000 Zagreb

reservation@vintax-rent.eu

Kontakt: +385 98 644 476

Rezervacijski centar
reservation@vintax-rent.eu
+385 98 644 476

Fleet management i dugoročni najmovi
fleet@vintax-rent.eu

Tehnička podrška
technical.support@vintax-rent.eu

Radno vrijeme:
0-24h svakim danom

Paketna distribucija d.o.o., Zagrebačka cesta 217, HR – 10000 Zagreb, OIB: 67374258960, upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu (MBS: 081048810) s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cijelosti. IBAN HR4424020061100918778 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Član uprave: Ivan Vinković


Kontaktirajte nas

VINTAX Car Rental Promo Video

Nadamo se da ćete uživati u sljedećim kadrovima našeg promo videa i odabrati jednu od limenih zvijezdi.

Pogledajte video